Vybrané příklady volně kovaných výkovků na hydraulických lisech 6,3MN a 8MN: